Izletište „Stara škola“ u Mirkovcu, Sv. Križ Začretje, nastalo je obnovom i prenamjenom zapuštenog objekta, nekadašnje seoske škole, u restoran i pansion na zemljištu površine više od jednog hektara, obogaćenom  brojnim popratnim sadržajima. Art's je angažiran godinu dana nakon puštanja objekta u pogon, na strateškom managementu i razvoju ključnih potencijala, metodom RAPIDUS. Projektni zadatak obuhvaćao je kreaciju i artikulaciju brenda i upravljanje imageom, uključujući izradu koncepta ugostiteljske ponude i popratnih sadržaja, izradu programskog plana i strategije te komunikacijskog plana i strategije, te procjenu i osposobljavanje djelatnika i voditelja za samostalno upravljanje objektom, uz minimalan nadzor uprave.http://arts.hr/index.php/hr/savjetovanje/strateko-razvojni-procesi-i-management/rapidus-razvoj-potencijala-i-djelatnosti-ugostiteljskog-sektora Prilikom izrade koncepta, kao gabariti su uzeti povijest objekta, duboko povezana s obiteljskim nasljeđem vlasnika čiji su roditelji bili „vučitelji“ u nekadašnjoj školi, kao i veličina i lokacija objekta, na dohvat Zagreba, u neposrednoj blizini shopping centra Roses Fashion Outlet i autoputa Zagreb-Macelj, koja je ukazivala na tri osnovna tipa potencijalnih gostiju: obitelji i izletnici, gosti na proputovanju i kongresni gosti. Navedene datosti jasno su definirale Staru školu kao savršenu oazu i utočište od svakodnevne kolotečine, kroz brojne inovativne i zanimljive sadržaje, vrsnu gastronomsku ponudu te profesionalno, sposobno, dobro organizirano i ugodno osoblje.

Ovako definirani koncept sam je po sebi ukazao na ključne elemente idejno-likovnog oblikovanja logotipa i sredstava komunikacije, kao i razvoja ponude i sadržaja, kroz koje je, u konotativnom smislu, oživljena škola, koja je ovdje nekoć bila. Restoran je uređen u duhu škola iz 70ih i 80ih godina prošlog stoljeća počevši od postava stola (školski pribor (abakus, te kutijica ili čaša koja sadržava blok, olovku, gumicu, ravnalo, šiljilo i šestar) kao ukras i dio postava svakog stola u restoranu), preko cjenika napravljenih u obliku školskih imenika i školske ploče na kojoj su ispisani specijaliteti restorana, pa do samih zaposlenika koji narudžbe gostiju upisuju u školske bilježnice, tzv. informativke, te brojnih drugih asocijacija na školu i učeničke dane i to ne samo u pogledu ambijenta nego i sadržaja koji se nudi. Tako aktivnosti kao što su biciklizam, sportski ribolov i sl. spadaju pod program „Tjelesnog odgoja“ Stare škole, koncerti i glazbeni događaji promoviraju se kao „Glazbeni odgoj“, zatim su tu još „Veliki odmor“ „Dodatna nastava“ i/ili „Produženi boravak“ kao usluge cijelog vikenda ili samo noćenja u Staroj školi.

Pri kreiranju menija, definirani koncept Stare škole razmatran je u svjetlu tržišne pozicije, posebice ponude konkurencije i očekivanja ciljnih grupa potrošača. Prioritet je dan sezonskim zagorskim jelima baziranim na svježim namirnicama iz vlastite proizvodnje (eko vrt) i od lokalnih dobavljača. Ta tzv. primarna jela, visokokvalitetna, dovoljno količinski opsežnih porcija nude se po relativno prihvatljivim cijenama a njihov udio u cjelokupnom meniju ni u kojem trenutku ne smije se umanjivati. Od ostalih kuhinja zastupljen je francuski pristup tj. visoka gastronomija karakterizirana Zagorjem kao glavnim motivom, a preostalih udio menija čine roštilj i standardna kontinentalna ponuda. Uz iznimku zagorskih „bestsellera“ (npr. purica s mlincima) te roštilja čija ponuda je konstantna, ostala jela se sezonski mijenjaju, s obzirom na raspoloživost namirnica. Vinska karta bazirana je vinima vrsnih zagorskih vinara, te manjim dijelom na ponudu vina iz ostalih hrvatskih regija. Sezonskom ponudom domaćih povrtnih krem juha, prirodnih, svježe cijeđenih sokova i originalnih deserta, pojačan je naglasak na „domaće“ (pa i „svježe i zdravo“).

Sa zaposlenicima, voditeljima i upravom radilo se na razvoju ključnih potencijala metodom RAPIDUS. Obavljeni su razgovori tijekom kojih su iznesena njihova mišljenja, stavovi, želje i procjene, na osnovu kojih se stekao uvid u poslovanje Stare škole i izvršena evaluacija sposobnosti osoblja kao i prostora i potrebe za promjenom. Pri tome je iznimno važnu ulogu igrala dob zaposlenika (cjelokupno osoblje mlađe je od 30 godina), kao i želja vlasnika da se, koliko god je moguće, zadrže trenutni zaposlenici. U ovako zadanim uvjetima; promjena da nije iznjedrena od samih zaposlenika ne bi mogla biti kako svima razumljiva tako niti prihvaćena, te se tom premisom odredio okvir za stvaranje i prihvaćanje promjena kao statusa i procesa za koji su sami članovi tima odgovorni te njime vezani i povezani.

S voditeljima su provedeni seminari usmjereni na podizanje menadžerskih kompetencija, tijekom kojih su kroz kombinaciju treninga, vježbi i konverzacije radili na organizaciji i vođenju projekata, izbjegavanju zastarjelih modela upravljanja, proučavanju, refleksiji i promjeni vlastitih akcija i obrazaca djelovanja, prepoznavanju obrazaca ponašanja i komunikacije, te rješavanju konfliktnih situacija.

Procjenom inicijalnog stanja i kratkoročnih smjernica razvoja Stare škole težište savjetodavnih usluga raspoređeno je poglavito na osoblje, s kojim se kroz niz pažljivo planiranih i oblikovanih radionica, sastanaka malih radnih grupa, seminara i individualnih razgovora koje uključuju i voditelja, radilo na promjeni ponašanja i odnosa te obrazaca interakcije i komunikacije kako prema gostima tako i unutar Stare škole. Rad sa zaposlenicima rezultirao je sustavom detaljnih uputa i pravila oblikovanih u formi pravilnika (tzv. „Učenička knjižica“) te sustavom obrazaca (podrazumijeva obrasce opisa radnog mjesta, dnevnih zaduženja, sustav sankcioniranja i nagrađivanja, dnevni i tjedni raspored) a u svrhu maksimiziranja resursa te poboljšanja imagea kao i samog poslovanja Stare škole. Svaki zaposlenik dobio je svoju „Učeničku knjižicu“ a kroz nju i uvid u pravila i upute u ophođenju s gostima, svoja točna zaduženja kao i ispravne načine obavljanja istih. Osim navedenih detaljno opisanih zaduženja i pravila, knjižica u sebi sadržava i prostor za ocjenjivanje rada pojedinog zaposlenika koji se zatim koristi u svrhu provođenja sustava sankcioniranja i nagrađivanja.

Tijekom ukupno 8 mjeseci kontinuiranog rada Stara škola je. primjenom cjelovite RAPIDUS metode, logičnom sistematizacijom radnih procesa i osposobljavanjem svih sudionika u svim procedurama, artikulirana u prepoznatljivi brend - izletište s bogatom ponudom inovativnih sadržaja, jedinstvenih u okvirima svoje mikrolokacije, a osoblje i voditelji osposobljeni su za samostalno provođenje Programskog i komunikacijskog plana i strategije.

Tržište je novo definiranu Staru školu prepoznalo kao objekt iznimnog potencijala i kvalitete, te je uvrštena u listu „Dobri restorani 2012.“, na 13. mjestu među restoranima središnje hrvatske.