Naslovnica Savjetovanje Strateško razvojni procesi i management Scenarij razvoja, strategije razvoja

Scenariji razvoja, strategije razvoja

STRATEŠKO PLANIRANJE

a) scenario metodologija
Bazični trening/edukacija iz metodologije izrade scenarija za stručnjake uključene u projekte strateškog planiranja i razvoja svojih organizacija. Program se bazira na radu u malim grupama i to vježbajući izradu scenarija sa klijentima. Sudionici u treningu prolaze kroz sve faze planiranja scenarija: identifikacija ključnih pitanja, prikupljanje podataka i intervjuiranje, generiranje scenarija i njihovih logika, razvoj i prezentacija izazovnih scenarija, upotreba scenarija u poticanju razmišljanja o strateškom razvoju.
Nakon svake faze, grupe se sastaju te prezentiraju svoj rad i raspravljaju o metodologiji i primjeni metodologije s voditeljima treninga te svjetski priznatim stručnjacima, iskusnim poznavateljima scenario metodologije i njezine primjene.
Nakon edukacije polaznici su kompetentni surađivati u projektima izrade scenarija.

b) vođenje scenario projekata za poduzeća/organizacije
Projekti vođenja scenarija uključuju intenzivan rad s multidisciplinarnim timom stručnjaka, pripadnika organizacije klijenta u svrhu razvoja scenarija te njihove primjene u proces strateškog planiranja tj. u svrhu optimiziranja trenutnih organizacijskih ciljeva i strategija.
Projekti se, kroz prateće faze u planiranju scenarija, provode u minimalno četiri faze, kroz niz radionica i seminara.
Naš tim kroz proces facilitacije scenario projekata uvodi stručnjake različitih područja kompetencija, koji su u najrazličitijim projektima izrade scenarija sudjelovali kroz facilitaciju istih ili pak participirajući u izradi scenarija razvoja svojih kompanija.


RJEŠAVANJE SLOŽENIH PROBLEMA, DONOŠENJE PLANOVA I STRATEŠKIH ODREDNICA U ORGANIZACIJI

Sintegracija ili Syntegration je metodologija za inteligentno oblikovanje upravljanja složenim problemima, temeljena na znanstvenim pretpostavkama, istraživanjima i radovima dr. Stafford Beera, jednog od utemeljitelja kibernetike, znanosti o menadžemetu i organizaciji, i operacijskih istraživanja. Sintegracija objedinjuje načela kibernetike s načelima prirodnog oblikovanja koje se nalazi u snažnoj učinkovitosti pojedinih prirodnih struktura i organizama te njihovih međudjelovanja. Oblikovanjem procesa donošenja odluka i sustavom građenja zajedničke suglasnosti, Sintegracija optimira učinak razmjene informacija uz istovremeno spajanje različitih mišljenja i pogleda na problemsko pitanje. Različita znanja, pogledi i iskustva brzo se spajaju i dovode do najboljeg rješenja složenih problema i izazova u organizaciji.

Sintegracija se koristi za:

  • razvoj strategije
  • povećanje učinkovitosti poslovanja
  • integraciju novog upravljačkog tima
  • stvaranje novih proizvoda ili izlazak na nova tržišta
  • upravljanje spajanjima ili akvizicijama
  • pokretanje značajnih promjena i upravljanje projektima
  • rješavanje konflikta

Sintegracija kroz snažan metodološki pristup osigurava znatno veću brzinu, učinkovitost i usuglašavanje stavova, čime unutar nekoliko dana stvara učinke koje često nije moguće postići i nakon više mjeseci intenzivnog rada temeljenog na uobičajenim načinima rada i upravljanja. Na kraju Sintegracije više od 90% relevantnih znanja sudionika prelazi na cijelu grupu, a tema se obrađuje u potpunom obuhvatu i složenosti. Kao metodologija koja je ustanovljena na osnovi nekoliko desetaka godina znanstvenog rada i istraživanja, temeljitog razumijevanja rezultata, te snažne provjere u praksi, rezultati Sintegracije su pouzdani i lako predvidljivi.

Više o scenarijima razvoja i strategijama razvoja pročitajte u publikaciji Croatia Creatia: