Naslovnica Savjetovanje Strateško razvojni procesi i management Razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

Razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

Explora

Usluge koje Art's kroz i u suradnji s Explorom članicom Art's grupe nudi regionalnom tržištu: 

Razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima – kroz naše modele koje primjenjujemo dijelimo u dva temeljna pristupa. Kroz prvi oblik usluge koji nije klasičan HR (human resources) i najčešće je vezan za određene promjene koje se zbivaju u nekoj organizaciji bilo da je to uvođenje novog proizvoda, promjena uprave, zaokret u tržišnome smislu, ili bilo kakva druga strukturna promjena koja se koristi kao nosač tih procesa tj. rada na ljudskim potencijalima. U takvim su uvjetima ljudi spremniji napraviti temeljite promjene koje se ne bi mogle dogoditi samim radom na ljudskim potencijalima. Tu je, dakako, opet ključna metodologija kroz prizmu komunikacijskog okvira koji je ovdje bitan radi određivanja optimalne metode. Unutar ovakvog pristupa, ključni nosač supstance pri radu na ljudskim potencijalima je u samoj promjeni. Promjena služi kao trojanski konj za uvođenje novih obrazaca.

NAŠE USLUGE omogućuju:

  • pomoć u izgradnji poduzeća ili organizacije na zdravoj tržišnoj, kognitivnoj, filozofskoj i logičkoj osnovi, koja istovremeno jamči praktične i konkretne promjene
  • ekspertizu o tome kako se poduzeća vode idejama i konceptima umjesto idealima i kratkoročnim rješenjima
  • povećanje kompetencije u komunikaciji kako bi se omogućilo liderima da druge u poduzeću ili organizaciji pozivaju na suradnju s ciljem podjele odgovornosti za njen razvitak i ekspanziju
  • korištenje naših profesionalnih vještina da bi promicali konzistentne i koherentne transformacije vodstva i hitnu potrebu suradnje među liderima i njihovim organizacijama
  • sportašima i sportskim organizacijama da se efikasnije organiziraju i povećaju svoje potencijale za vrhunska sportska dostignuća

 

NAŠE USLUGE OMOGUĆUJU: PROMJENE!

Mnoga poduzeća i organizacije nisu strukturirane da bi mogle preživjeti na današnjem tržištu i u današnjem okružju.
Ako ne budu mijenjale svoju strukturu, moguće je da zauvijek nestanu.
Dizajn zahtjeva razmišljanje. Razmišljanje znači misliti na različite načine o organizaciji. Stalna poboljšanja uključuju i menadžere i lidere. Menadžeri ne bi smjeli pomiješati stalni napredak s kvantitativnim rezultatima (više i više). Stalni napredak je napredak u kvaliteti, vještinama i djelotvornosti. To uključuje kvalitetu akcije, kvalitetu razgovora, slušanja, rezultata ali i poslovnih ideja.
Nitko ne može mijenjati našu epistemologiju (način na koji znamo). Trebamo preuzeti odgovornost za naše vlastito obrazovanje i razvitak, te za obrazovanje i razvitak naših zaposlenika također.
Takav razvitak treba se usredotočiti na pojedinca, no istovremeno i na poduzeće ili organizaciju.

Mi nismo tvrtka koja nudi gotova rješenja za poslovne situacije i organizacije. U dogovoru i suradnji sa svojim klijentima istražujemo i razrađujemo opcije, te planiramo procese koji dovode do promjene u kulturi i klimi poduzeća ili organizacije, te kvalitetnije komunikacije i efikasnijeg poslovanja, odnosno ostvarenja ciljeva i vizija.

Tečajevi i treninzi

Tečajevi i treninzi koje nudimo počivaju na razvoju komunikacijskih i ostalih vještina koje su prvi korak ka razvoju i poboljšanju organizacijskih sposobnosti. To su radionice za ljude koji svoje organizacije žele učiniti efikasnijima dok realiziraju svoje osobne ili korporativne vizije.
a) Tečajevi za supervizore i trenere u poduzećima
Educiranje supervizora, trenera i mentora za efikasnije prenošenje i evaluaciju znanja, upotrebu povratne informacije za unapređenje procesa učenja i poslovnih procesa, kreiranje odnosa kao preduvjeta za uspješan proces učenja, trening supervizora, trenera i mentora za selekciju te unapređivanje kandidata.
b) Komunikacijski trening za menadžere
Primjena trenutnih dostignuća znanosti o percepciji i spoznaji u svrhu promjene verbalne i neverbalne komunikacije s ciljem efikasnijeg prenošenja poruke i upotrebe potencijala svojih djelatnika. Trening je namijenjen ljudima koji se u svojoj praksi susreću s nizom situacija za čije je rješavanje bazična komunikacija s drugim ljudima (Što ja zaista poručujem drugom, a što mislim da poručujem, razlikovanje vlastite ideje od značenja koje joj daje sugovornik iznimno je važno za uspješno rukovođenje).
c) Team building tečajevi
Kalibracija pripadnika tima kroz zajednički zadatak u svrhu učenja i povećanja učinkovitosti tima i organizacije.
d) Rad na osobnom rastu i razvoju
Usvajanje vještina i razvoj sposobnosti, te rješavanje problema na osobnom planu u svrhu poboljšanja kvalitete života i djelotvornosti.
e) Kreativan pristup rješavanju problema
Razvoj kreativnosti kroz svakodnevne problemske situacije.
f) Antistres programi
Sveobuhvatni tretmani prilagođeni specifičnostima struka u svrhu smanjivanja i prevencije stresne reakcije.

IV OBRAZOVANJE I RAZVOJ MENADŽERA I LIDERA

a) individualno savjetovanje/ razgovorno partnerstvo
Mi poštujemo osobnost svakog pojedinca s kojim radimo. Mi radimo s pojedincem u kontekstu njegove specifične organizacije. Također radimo s organizacijom (kojoj je lider na čelu) kao s mrežom komunikacija i pojedinaca posvećenih zajedničkom cilju. Na taj način radimo s individualcima u širem kontekstu poduzeća ili organizacije. Taj širi kontekst zatim uključujemo u naš rad s liderom-pojedincem.
Kao savjetnik i partner za razgovor, mi pomažemo liderima u poduzećima u razumijevanju praktične, zdravorazumske i konkretne aplikacije epistemologije organizacija i primjerene kibernetike u svojim poduzećima.
b) primijenjena kibernetika
Kibernetika je znanost o djelotvornoj organizaciji. Dizajniranje organizacije je permanentna zadaća koja nikad ne završava.
Primijenjena kibernetika vodi nas ka razumijevanju poduzeća kao složene mreže komunikacija i razumijevanja specifičnih razgovora.
c) epistemologija organizacija
Epistemologija je riječ koja opisuje učenje o znanju. Ona je učenje o znanju, a istovremeno znanost o tome kako stječemo znanje.
Epistemologija organizacija vodi nas ka refleksivnim aktivnostima koje mijenjaju način na koji lideri razmišljaju, spoznaju, uče, djeluju i odlučuju.

I primijenjena kibernetika i epistemologija organizacija razvijane na specifičnoj logici, funkcioniraju s konkretnim iskustvima i primjerima koji pomažu razumijevanju komunikacije u organizmima i sustavima.


V PROJEKTI KIBERNETIČKIH MODELA ORGANIZACIJE I RAZVOJA PODUZEĆA

Dizajn kibernetičkih modela organizacije i aplikacija u poduzećima

Organizacija poduzeća pretvara se u proces dijagnosticiranja i dizajniranja organizacije prema kibernetičkim modelima poput Viable system modela Staford Beer-a.
Takav model pokazuje kako dizajnirati i dijagnosticirati organizacijsku strukturu. Postoji kritična razlika izmeću VSM modela i teorija i modela koji počinju s opisom organizacije i daju dijagnozu koja bi trebala djelovati u svim dijelovima organizacije. VSM model nema ta ograničenja, otvoren je i u žarištu pozornosti ima organizaciju ili neki njen dio.
Mi kreiramo naše organizacije, ali možda ne posjedujemo vještine koje nam omogućuju da znamo kako to radimo. Također možda ne znamo kako u stvari djeluju naše organizacije. Mislimo da to znamo zato što imamo organizacijske sheme i uvjereni smo da upravo one pokazuju kakve su zapravo naše organizacije. Sheme su uglavnom alati tek za ukazivanje na to tko je za što odgovoran u organizacijama. One čak nisu niti modeli organizacije.
Rad na dizajnu organizacije ujedno je i rad na modelu organizacije. Kibernetika nam omogućuje realizaciju takve zadaće. Pri stvaranju modela dizajniramo i samu organizaciju.

VI SPORT
Individualno i timsko savjetovanje sportaša, sportskih timova i sportskih organizacija
Naše dugogodišnje iskustvo u radu sa individualnim sportašima, sportskim timovima te sportskim organizacijama i ljudima koji ih vode, dovelo je do jedinstvenog programa rada sa sportskim sustavima koje nudimo na regionalnom tržištu:

a) rad sa sportašem pojedincem (rad na povećanju sposobnosti za postizanje vrhunskih rezultata; pripreme za natjecanja i sportske priredbe; rješavanje psihičkih problema koji inhibiraju sportska postignuća)
b) rad sa sportskim timovima (analiza profila pojedinaca i grupe te grupne dinamike; povećanje sposobnosti tima za postizanje vrhunskih rezultata, priprema tima za natjecanja i sportske priredbe)
c) rad sa trenerima i sportskim organizacijama (rad na boljem razumijevanju psihičkih i dinamičkih fenomena koji utječu na rezultat u sportu, te razumijevanja važnosti mreža komunikacije oblikovanih u sportskoj organizaciji koje utječu na efikasnost same organizacije ali i posredno na sportaše te njihov učinak i sportski rezultat)

RAZGOVORNI PARTNERI

Mi radimo s liderima kako bi nered pretvarali u red. Oblikujemo naš rad tako da asistiramo liderima u identifikaciji pravila transformacije koja u prvi plan dovode oblike i obrasce unutar njihovih poduzeća i okoline u kojoj djeluju.
Radimo s liderima kako bi oni razvijali alate za refleksiju o akcijama, planovima, strateškim procesima i integrirali strateške procese sa razvitkom i ekspanzijom svog poduzeća ili svoje organizacije.
Koristimo koncepte koje bi poduzeća i organizacije trebali primijeniti u svrhu kreiranja mreže uvjeta i koncentracije za komunikaciju, razgovor i akciju.
Cilj naše tvrtke je pružiti klijentima podršku i ono znanje uz pomoć kojeg će unutar svojeg poduzeća ili organizacije kreirati atmosferu koja će biti kvalitetnom podlogom za organizacijski razvoj te razvoj ljudskih potencijala i strateškog planiranja.

 

SURADNIČKA MREŽA

Suradnička mreža uključuje multidisciplinarni tim stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva koji može odgovoriti na različite zahtjeve klijenata.

Glavna suradnička tvrtka iz inozemstva jest INFORM AB iz Stockholma koju vodi Graham Barnes, kibernetičar i jedan od vodećih svjetskih stručnjaka u području rada s liderima, poduzećima, organizacijama, institucijama i sportskim organizacijama. S tvrtkom INOFRM AB imamo ugovor o zajedničkim projektima u Hrvatskoj. Također surađujemo s Team Syntegrity Europe, tvrtkom kćeri Malik mangement Zentruma iz St. Gallena, na implementaciji projekata Syntegration u regiji jugoistočne Europe.

 

RAZGOVORI KONSTITUIRAJU ORGANIZACIJE

Jedan od osnovnih postulata koje primjenjujemo jest da ljudi nisu stvari. Uvriježilo se učenje da su ljudi najvredniji resursi u organizacijama. Mi ljude ne vidimo kao resurse. Naša tvrtka ljude vidi kao aktivne subjekte organizacija tj. kao one koji konstituiraju organizacije i to kroz razgovore. Njihovi su razgovori akcije. Njihove akcije su razgovori. Naša zadaća jest podići kvalitetu razgovora što zahtjeva primjenu specifične metodologije i usvajanje specifičnih vještina.

Mi istražujemo i otkrivamo obrasce koji povezuju ljude, proizvodnju, usluge, tržište i kvalitetu.
Obrasci koji povezuju ljude u poduzećima i organizacijama s njihovim liderima, njihove proizvode i usluge, njihove klijente i tržište, predstavljaju osnovu za održivost, profitabilnost, kvalitetu i kompetencije.