Naslovnica Savjetovanje Strateško razvojni procesi i management Uvođenje novih proizvoda i usluga

Uvođenje novih proizvoda i usluga

Ovdje se poglavito misli i na proizvode i na usluge koji do sada, zapravo, nisu nigdje postojali. Ili u cijelosti nisu postojale ili neki dio njih nije postojao. To, dakle, nije nova ambalaža čokolade ili nova tarifna opcija nekog mobilnog operatera, nego potpuno nova usluga na tržištu koja treba pronaći svoga ciljanog kupca. Za tu priču treba razviti i strateški i taktički plan. U načelu, to je suština; uvesti novi proizvod i uslugu nije samo promovirati ga, nego sve faktore bitne za to harmonizirati i optimirati i tj. omogućiti potpuno korištenje nove usluge.

Kao primjer za uvođenje novih proizvoda i usluga možete pogledati Art'sov poslovni slučaj Piškera.